Over ons

Visie

‘Eigen zin volgend’, ‘dingen doen zoals hij zelf wil’, ‘eigenwijsheid’, ‘eigengereid’, dit zijn betekenissen die je vindt als je het woord ‘eigenzinnig’ opzoekt. Het zijn tevens termen die een kind met autisme zouden kunnen beschrijven. Onze uitwerking van de term ‘eigenzinnig’ zie je hierboven in een mindmap.

De missie van EigenzinnigKind is ervoor zorgen dat jij als ouder/opvoeder/leerkracht het kind of de jongere begrijpt, zodat het kind of de jongere zich begrepen voelt:

Begrijpen en begrepen worden

EigenzinnigKind heeft de licentie ‘Geef me de 5’, dit betekent dat wij helemaal werken volgens de kernwaarden en werkwijze van deze methodiek:

Autisme begrijpen
Positief contact
Basisrust creëren
Problemen oplossen
Ontwikkeling bevorderen

Wie zijn wij

Alineke Bax

EigenzinnigKind is in 2015 opgericht door Alineke Bax.
Vandaag de dag werkt EigenzinnigKind samen met andere professionals uit het vak, dit zijn ambulante begeleiders met kennis over de methodiek van ‘Geef me de 5’.

Mijn naam is Alineke Bax. In 2015 ben ik begonnen met EigenzinnigKind. EigenzinnigKind is voortgekomen uit de passie om kinderen te begeleiden die een extra uitdaging hebben zichzelf te ontplooien tot wie ze zijn, samen met de mensen om hen heen die belangrijk voor hen zijn.

Voor het bestaan van EigenzinnigKind werkte ik bij Fornhese op een klinische groep voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast gaf ik individuele begeleiding aan kinderen met een lichamelijke- en fysieke handicap vanuit het persoonsgebonden budget (pgb).
Voordat ik met de opleiding pedagogiek startte heb ik verpleegkunde gestudeerd, de combinatie van deze twee opleidingen ervaar ik als zeer waardevol voor het werk dat ik doe met EigenzinnigKind.

Momenteel bestaan mijn werkzaamheden uit ambulante begeleiding en opvoedondersteuning voor EigenzinnigKind en geef ik tevens cursussen voor ‘Geef me de 5’.

Arjan Verheij

Mijn naam is Arjan Verheij. Ik ben getrouwd en trotse vader van 3 zoons. Ik woon in Amersfoort. Na mijn afgeronde studie hbo Pabo (opleiding tot leerkracht basisonderwijs) ben ik les gaan geven aan groep 8 op een reguliere basisschool. Als snel kwam ik er achter dat het bijzondere kind mijn hart heeft. Dit werd bevestigd toen ik (vanuit de gelden van het ‘rugzakje’ van een aantal kinderen met de diagnose ASS) uren kreeg om deze kinderen te coachen in dat schooljaar en te begeleiden richting het voortgezet onderwijs. Samen met het kind en ouders kijken welke school zou passen, wat er nodig is in de klas, samen onderzoeken wat er voorbereid, uitgezocht, helder gemaakt en ingeoefend moest worden vóór dat het kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Prachtig om te doen.
Na 11 jaar regulier onderwijs heb ik de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs. Dit om nog meer met deze bijzondere en mooie doelgroep bezig te kunnen zijn en mijn kwaliteiten in dit werk kwijt te kunnen. Ik heb lesgegeven (en geef dat nog steeds) aan klassen waar kinderen met verschillende vormen van Autisme, ADHD en hechtingsstoornissen onderwijs genieten. Deze ervaringen als leerkracht en begeleider zijn een waardevolle toevoeging voor de zorg aan deze kinderen.
In januari 2019 ben ik gestart met de post hbo opleiding van de methodiek ‘Geef me de vijf’ van Colette de Bruin.
Mijn hart ligt bij kinderen en jongeren met een gedragsstoornis, om hen een plek in de samenleving te geven waar ze zich goed en gewaardeerd voelen. Om deze jonge mensen grip op hun leven (terug) te geven.
Graag wil ik samen met het kind, zijn ouder(s)/opvoeder(s) en leerkrachten zoeken naar de oorzaak van het gedrag; “Wat betekent het gedrag van het kind nu echt? Wat vraagt het kind nu eigenlijk met dit gedrag?” Zo samen zoeken naar de beste manier om aan te sluiten bij de vraag van het kind, te assisteren in dat wat nodig is en zo ons doel te bereiken namelijk dat het (weer) kan groeien en ontwikkelen naar een meer en meer zelfstandig individu.

Lilian Douwsma

Mijn naam is Lilian Douwsma
Waar ik eerst nog mijn werk bij een peutercentrum combineerde met werkzaamheden bij EigenzinnigKind werk ik sinds 2019 volledig bij EigenzinnigKind.
Ik richt me vooral op het jonge kind en de kinderen met een verstandelijke beperking.
Ik heb gewerkt bij Spelenderwijs Utrecht op een peutercentrum. Ook ben ik een lange tijd werkzaam geweest bij de Amerpoort, op een peuterdagcentrum en op het kinderdagcentrum. Hier heb ik begeleiding en behandeling gegeven aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis en/of ontwikkelingsachterstand.
In de maatschappij draait veel om begrijpen en begrepen worden, maar hoe moeilijk is het soms toch om te begrijpen of om begrepen te worden. Ik vind het fijn om ouders en kinderen hierbij te helpen. Hoe fijn is het als je ineens begrijpt waarom je kind bepaalde dingen doet en hoe fijn is het voor een kind als zijn/haar omgeving hem/haar begrijpt.
Door gebruik te maken van de methodiek ‘Geef me de 5’ wordt het begrijpen en begrepen worden makkelijker.

Kosten

Aan de begeleiding door EigenzinnigKind zijn kosten verbonden. Deze kunt u betalen via Zorg in Natura (ZIN), uit het persoonsgebonden budget (pgb) of uit eigen middelen.

EigenzinnigKind is een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder in de regio Gooi- en Vechtstreek. Vanaf januari 2019 zijn we ook gecontracteerd in de gemeente Amersfoort, hieronder vallen: Amersfoort, Baarn, Eemnes, Leusden, Woudenberg en Achterveld.

Klachtenreglement

Eigenzinnigkind zal er alles aan doen om de begeleiding zoveel mogelijk op maat te maken. Mocht het toch gebeuren dat u ontevreden bent over EigenzinnigKind lossen wij dit graag op door middel van een persoonlijk gesprek. Wanneer dit gesprek voor u geen uitkomst biedt zijn wij aangesloten bij een klachtencommissie waar u uw klacht kunt neerleggen.
EigenzinnigKind is aangesloten bij Quasir

Wilt u begeleiding ontvangen van EigenzinnigKind dan kunt u contact opnemen met het wijkteam, de gemeente of EigenzinnigKind. Lezingen of workshops worden op aanvraag gedaan.

Contact

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u een vraag? U kunt altijd in contact komen met EigenzinnigKind!

Bel of mail gerust naar:
info@eigenzinnigkind.nl
0610263218

Tijdens begeleidingsmomenten nemen wij doorgaans de telefoon niet op, maar u kunt altijd mailen, de voicemail inspreken, of een whatsappbericht sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.