Psycho-educatie

Vaak willen kinderen en jongeren met een diagnose autisme/adhd of bijvoorbeeld hoogbegaafdheid zelf ook meer weten over deze diagnose. EigenzinnigKind geeft kinderen uitleg over hoe het bij hen werkt: wat zijn hun sterke kanten, waar kunnen ze nog leren, wat is bij hen anders dan bijvoorbeeld bij klasgenoten en hoe kan je daar handig mee omgaan. Deze uitleg heeft als gevolg dat kinderen vaak meer zelfvertrouwen opbouwen en mee kunnen denken in wat voor hen handig of fijn is.
Voor ouders is psycho-educatie ook fijn, dit maakt daarom altijd deel uit van de begeleidingsgesprekken.