EigenzinnigKind begeleiding

EigenzinnigKind begeleidt zoveel mogelijk binnen het systeem. Dit houdt in dat we niet slechts naar het kind, maar juist verder kijken. Het liefst betrekken we de hele omgeving erbij, omdat de omgeving iedere dag zo’n belangrijke rol speelt in het leven van het kind.
Het kan voor een kind fijn zijn om expliciet over zichzelf te leren, en soms heeft een kind extra ondersteuning nodig op school. In beide gevallen is de begeleiding die EigenzinnigKind biedt wenselijk.

EigenzinnigKind begeleiding is erop gericht het kind meer te leren over zichzelf: over zijn eigen ‘ik’, wat hij of zij fijn vindt en wat hij of zij nog kan leren. Begeleiding bestaat vaak uit psycho-educatie op het niveau van het kind (uitleg over hoe zijn brein werkt). Daarnaast kan de begeleiding uit verschillende dingen bestaan. Een paar voorbeelden hiervan zijn: het oefenen van praktische vaardigheden zoals reizen met het openbaar vervoer, het doen van een boodschap, of het voorbereiden op een nieuwe, spannende situatie zoals een ziekenhuisbezoek, een schoolreisje of een dagje uit.
Uiteindelijk is de begeleiding er altijd op gericht de zelfstandigheid van het kind te vergroten en rust te brengen bij het kind en zijn omgeving.