Begeleiding in en rond de klas

EigenzinnigKind biedt in en rond de klas begeleiding voor en aan kinderen. Dit geldt voor het (speciaal) basisonderwijs en het (speciaal) voortgezet onderwijs.
Soms komen kinderen niet tot leren of verstoren zij de les dusdanig dat dit ten koste gaat van de leerprestatie van hen (en anderen). EigenzinnigKind kan bij zo’n situatie in de klas komen. De begeleiding die dan geboden wordt is er op gericht dát gedrag dat wordt gezien als probleemgedrag te verminderen en de vaardigheden van het kind te vergroten. Dit wordt gedaan door middel van observatie en praktische tips voor de leerkracht, deze tips zijn direct toepasbaar in de praktijk.
Tevens is EigenzinnigKind begeleiding aan het kind op school mogelijk als blijkt dat dit sociaal of didactisch nodig is.